top of page
Търсене

Финансиране от Европейския съюзНа 24.07.2023г. ПРИНТТАЙМ ЕООД сключи административен договор за финансиране № BG-RRP-3.005-6424-C01 “Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост. Договорът е подписан с Министерство на иновациите и растежа, в чиято структура е Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“,в качеството ѝ на Структура за наблюдение и докладване по Програмата за икономическа трансформация.


Кратко описание и цели на проекта


Настоящият проект има основна цел да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

Чрез инвестицията по проекта ще се допринесе за реализирането на решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в ПРИНТТАЙМ ЕООД. Планира се следнaта дейност: „Въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система)“.

Стойност на проекта


Стойността на проекта 20 000.00 лв., от които 20 000.00 лв. европейско финансиране и 0,00 лв. национално финансиране.


Очаквани резултати след изпълнение на проекта


Ползи за бизнеса на "ПРИНТТАЙМ" ЕООД от въвеждането на ERP решението са:

- Автоматизирайки бизнес процесите, ERP софтуерът значително ще подобрш производителността и ще увеличи вътрешнофирмената ефективност. Това ще доведе след себе си до повече приходи, понижаване на оперативните разходи, по-висока сигурност на данните и по-добро управление на взаимоотношенията с клиенти.

- Ръководството на компанията ще има яснота за цялата картина във всеки момент, защото ще разполага с бърз и лесен достъп до систематизирана на едно място актуална информация за дейността. Това помага на компанията да се справя проактивно с предизвикателствата, което повишава неговата гъвкавост и му позволява да се адаптира към променящата се пазарната среда.

- Управление на целия бизнес чрез интегрирана информационна система;

- Пълна проследимост и контрол на процесите;

- Пълно съответствие със законовите рамки по отношение на данъчни изисквания и финансово отчитане;

- Подобрено управление и планиране на продажби, производство, наличности, доставки; - Осъществяване на кредитен контрол на клиенти и стриктно проследяване на плащания;

- Улеснена отчетност в детайл и елиминиране на възможни грешки при изчисленията;

- Оптимизация на финансови, материални и човешки ресурси.
27 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Kommentare


bottom of page